Grote praktijk? Leuker kunnen we het niet maken, wel persoonlijker!

Omgaan met kritische feedback in de mondzorg

De eenmanspraktijk verdwijnt uit het straatbeeld en maakt plaats voor grote multidisciplinaire behandelpraktijken. Hoewel ‘alles onder één dak’ meer mogelijkheden en services biedt, zijn patiënten niet altijd even enthousiast. Ze missen het vertrouwde gezicht, de kleinschaligheid.

Deze patiëntbeleving krijgt in de meeste behandelpraktijken van formaat niet de benodigde aandacht. En dan kan de praktijk nog zo ‘state of the art’ zijn; een patiënt die zich niet gezien of gehoord voelt ben je kwijt. Hoe zorg je dat dit niet gebeurt?

Kwaliteit

Als beleidsmedewerker kwaliteit van zorg ben ik van mening dat de kwaliteit zowel in kleine(re) praktijken als grote multidisciplinaire praktijken prima is gefaciliteerd. In multidisciplinaire praktijken zijn er daarentegen korte lijnen voor de uitwisseling van vakkennis en inzichten. En voor de patiënt zijn aanvullende of specialistische behandelingen beschikbaar, al is er natuurlijk nog steeds de optie om daarvoor toch naar een andere behandelpraktijk te gaan.

De dynamiek van een grote praktijk

Een punt van (ondergeschikte) aandacht is het verschil in dynamiek tussen een kleine(re) praktijk en grote multidisciplinaire praktijk. Een grote behandelpraktijk heeft een dynamiek waarin bedrijfsvoering en efficiëntie prominenter aanwezig zijn. Dit kan de patiënt het gevoel geven dat er minder informele tijd of aandacht is. Of de patiënt ervaart onzekerheid; krijg ik nu wel ‘mijn’ tandarts voor de mogelijk pijnlijke behandeling die ik moet ondergaan?

Het kan leiden tot kritische vragen van patiënten: waarom is deze praktijk zo groot? Een commerciële drive zeker? Ik ken de mensen van deze praktijk niet meer. Kennen ze mij nog wel?

Tijd om contact te maken!

Op de Dental View en de balie in de wachtkamer plaatst u een uitnodiging aan patiënten. ‘U bent van harte welkom op onze halfjaarlijkse klankbordbijeenkomst. ’
Wees niet bang dat het storm loopt, maar er zijn genoeg patiënten die hier gehoor aan geven. U faciliteert de dialoog tussen deze mensen en enkele teammedewerkers (van balie t/m behandeling) onder leiding van een verbindende gespreksleider met kennis van zaken.

Quality time

Ik verzeker u uit eigen ervaring; het is quality time! Aan het eind van een inspirerende bijeenkomst beschikt u over een flinke lijst met (praktisch) uitvoerbare suggesties die bijdragen aan patiënttevredenheid. Verbeteringen bijvoorbeeld ten aanzien van de communicatie, bejegening, informatievoorziening en organisatie van zorg.

Hiermee heeft u het contact met – en de inbreng van uw patiënten ingebed in de cultuur en werkwijze van uw organisatie. De patiënten voelen zich gehoord, zijn gehoord en betrokken!

Kan ik u op weg helpen? Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.