Ik heb een zeer ruime ervaring in de gezondheidszorg:

Op beleidsniveau ondersteun ik patiëntenorganisaties, zorgorganisaties en beroepsverenigingen bij kwaliteitsontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Met de kennis van deze kwaliteitsontwikkelingen leid ik bij behandelpraktijken klankbordsessies van patiënten en zorgverleners, om vanuit gezamenlijk perspectief de kwaliteit te verbeteren.

In 2013 ben ik door het ministerie van VWS genomineerd betreffende het thema ‘Naar een nieuw zorgstelsel van aanbod naar vraag.’

Recente opdrachtgevers: Reumafonds, KWF Kankerbestrijding, Patiëntenfederatie NL (NPCF), het Medisch Spectrum Twente en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Het gezamenlijk belang van zorgvragers en zorgaanbieders bijeen brengen en benutten. Lees er meer over op de website www.patiëntparticipatie.nu.

In het nieuws

Over Het KwaliteitsKlankbord verscheen mei 2017 een artikel in het AD:

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, mw. E. Visserman, senior projectleider

“Met haar vriendelijkheid, deskundigheid en vasthoudendheid heeft zij het projectresultaat goed gehaald. Ik heb Marjolein leren kennen als een zelfstandige projectleider, die ruimte nam om zaken die binnen haar opdracht en verantwoordelijkheid lagen uit te voeren en die op tijd aangaf als er qua inhoud of tijdpad zaken anders liepen dan gepland.
Marjolein, dank voor de prettige samenwerking!”

Drs T.X. de Jong, eigenaar mondzorgpraktijk, implantoloog en tandarts:

“We vinden het als grote multidisciplinaire mondzorgpraktijk belangrijk dat onze patiënten zich gezien en gehoord voelen. Daarom nodigen we hen uit om mee te denken. Marjolein organiseert en leidt deze dialoog. Dit doet ze met visie en fijngevoeligheid. De uitwisseling levert keer op keer nieuwe input voor verbeteringen in de praktijkvoering. De halfjaarlijkse klankbordbijeenkomsten zijn een vanzelfsprekend onderdeel van onze praktijkfilosofie geworden.”

Tijd voor een nadere kennismaking!

neem contact op

deelnemende patiënt:

“Mijn arts heeft me gevraagd om naar deze klankbordavond te komen. Ik ben misschien een kritische patiënt, want ik vind dat sommige dingen beter kunnen. Maar ik waardeer dat hij mijn mening wil horen. Daarom ben ik gekomen!’

patient aan het woord