Het Kwaliteitsklankbord in de media

In gesprek met patiënten met Het Kwaliteitsklankbord

Er bestaan verschillende manieren om de kwaliteit van tandartspraktijken te waarborgen. Denk aan een patiëntenenquête als meetinstrument. Nieuw is het kwaliteitsklankbord: een klankbord waarbij patiënten feedback geven aan hun eigen mondzorgpraktijk. Mondhygiëniste Lieneke Steverink-Jorna van dental INFO interviewde Marjolein Spronk-Grootes over deze nieuwe ontwikkeling.

“De eenmanspraktijk met vaste tandarts maakt steeds meer plaats voor grotere praktijken. Het heeft de dynamiek van het patiëntencontact veranderd. Ook zijn patiënten zelf mondiger. Ze hebben behoefte aan meer transparantie over de geboden zorg en zorgkosten. Een klankbordbijeenkomst blijkt hiervoor een geschikt kader.”

> Lees het artikel <<

Dit artikel verscheen op 3 april 2018 op dental INFO, dé website voor mondzorgprofessionals

 


Marjolein Sponk over patiënttevredenheid

De patiënt als teamlid: ordeverstoring of noodzaak?

Wie bepaalt wat kwaliteit van zorg is? Als het aan het ministerie van VWS ligt, krijgt de stem van de patiënt daarin aanzienlijk meer invloed. Zo ook in de mondzorg. Een goede ontwikkeling of het binnenhalen van het paard van Troje? Marjolein Spronk-Grootes van het KwaliteitsKlankbord benadrukt in deze bijdrage het belang van klankbordbijeenkomsten, die in de mondzorg (nog) geen gemeengoed zijn. De vraag is: waarom niet?

Het kan niemand ontgaan zijn: kwaliteit is de omwentel-as. Daar kunnen zowel zorgverleners, zorggebruikers als zorgverzekeraarszich prima in vinden, zou je denken. Toch blijkt het niet zo eenvoudig. Want wat is goede kwaliteit van zorg? En wie bepaalt dat?

>> Lees verder <<

(of download dit artikel)

Dit artikel verscheen in Dental Tribune Netherlands No. 9, 2017

 


 

Patiënten geven advies over zorg aan tandarts

Patiënten in een panel laten meedenken over verbeteringen bij de tandarts. Tandartsenpraktijk T.X. de Jong in Amersfoort is voor zover bekend de enige in Nederland die dit doet.

Wij willen weten wat patiënten vinden.

>> Lees het artikel <<

Dit artikel verscheen op 27 mei 2017 in het Algemeen Dagblad. Ook hierin aandacht voor de rol van het KwaliteitsKlankbord.