In juni 2017 pleitte de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een notitie voor context-based practice in plaats van evidence based practice. Wetenschappelijk bewijs krijgt pas de juiste betekenis als je de context erbij betrekt. Indien de concrete vertaling naar passende patiëntzorg wordt gemaakt, op basis van alle relevante informatiebronnen. De notitie heeft dan ook de veelzeggende titel ‘Zonder context geen bewijs’.

De Raad stelt: “Dit betekent een continu proces van samen leren en verbeteren.” Voorwaarde voor een context-based practice zijn ‘zorgprofessionals die luisteren naar hun patiënten, de onzekerheid durven omarmen en het gesprek aangaan over goede zorg.’

Oog voor de context van patiënten én zorgprofessionals

Context-based practice zorgt ervoor dat je alle belanghebbenden als individuen gaat zien en niet alleen rekening houdt met verschillen tussen patiënten maar ook kijkt naar de context van de zorgprofessional.

Het filmpje ‘Please See Me’ van MedStar Health brengt het gezamenlijk belang mooi in beeld: “Patients and Care Teams working as partners.”
In dit geval gesitueerd in een ziekenhuissetting, maar wie de schoen past..

Van standaardisatie naar samenwerking

Goede zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van patiënt en professional. De RVS merkt op: “In het huidige zorgsysteem is bij het monitoren van kwaliteit […] het accent komen te liggen op de externe verantwoording, op standaardisatie en controle.”

De oplossing ligt, aldus de Raad, in een kanteling ‘naar een situatie waarin zorgorganisaties en professionals zelf richting geven aan wat goede zorg is en hun organisatie en werkwijze hierop afstemmen.’

Een belangrijke aanbeveling in de notitie is mijn inziens: “Hiertoe dienen zorgprofessionals de dialoog aan te gaan over goede zorg, binnen hun zorgorganisaties zowel onderling als met bestuurders en patiënten.” Dit geeft weer hoe je de context betrekt; door de inbreng van alle relevante informatiebronnen.

Het Kwaliteitsklankbord faciliteert exact die dialoog!

Deelt u deze visie?

Heeft u de dialoog met uw patiënten al een plek van betekenis gegeven in uw organisatie? Ik verneem graag uw ervaringen. Heeft u uw visie nog niet vertaald naar de praktijk, ik ondersteun u daarbij graag.

Lees meer over mijn kennis en expertise

Zorgprofessionals en Patiënten:

“Er komt veel energie vrij. Je ervaart het gezamenlijk belang en dan is het snel schakelen, met mooie resultaten.”