Met slechts twee halfjaarlijkse dialoog-bijeenkomsten kunt u als gezondheidscentrum, kliniek of maatschap de patiëntgerichte kwaliteit verbeteren.

Hoe gaat het in zijn werk?
Elk half jaar organiseert u een halfjaarlijkse klankbordbijeenkomst in uw praktijk. Daarin bespreken enkele (van uw) medewerkers samen met een tiental patiënten, onderwerpen die beide partijen kunnen aandragen.
Tijdens de bijeenkomst vindt een waardevolle uitwisseling van inzichten plaats, vanuit aanvullend perspectief.

Klankbordbijeenkomsten zijn een pro-actieve uitnodiging aan uw patiënten om mee te praten over gewenste kwaliteitsverbetering. 

Twee keer organiseer en leid ik de bijeenkomst.
Na deze twee bijeenkomsten heeft u voldoende zicht op de werkwijze om deze halfjaarlijks zelf te organiseren. Desgewenst blijf ik deze taken voortzetten.

Het resultaat?

  • Concrete kwaliteitsverbeteringen in de dagelijkse praktijkvoering. Deze sluiten aan bij de beleving en behoeften van uw patiënten, omdat ze door henzelf zijn aangedragen.
  • Uw patiënten voelen zich gehoord en betrokken bij de praktijk. De cultuur verandert.
  • De reviews over uw praktijk op bijvoorbeeld Zorgkaart NL, geven blijk van patiënttevredenheid.
  • Nieuwe patiënten kiezen bewust voor uw praktijk, vanwege de positieve reviews.
  • U geeft als behandelpraktijk concreet invulling aan de ontwikkeling naar transparante zorg.

Tijdsinvestering?
Twee bijeenkomsten per jaar, van ca. 2,5 uur.
Een tijdsinvestering die niet in verhouding staat tot de genoemde resultaten!

Waarom werkt dit?

lees meer over mijn visie

deelnemende tandarts:

“Het zijn bijeenkomsten waarin de verschillende invalshoeken van professional en patiënt samen komen. De dialoog verheldert waarom goed bedoelde interventies toch de aansluiting kunnen missen. En ook hoe eenvoudig de oplossing dan blijkt, op basis van – door patiënten – aangereikte suggesties.”

tandarts praktijk